Muinsuskaitse tegevusluba number E 662/2012

  • Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve teostamine
  • Mälestise ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine
  • Mälestise ning Unesco maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise projekti koostamine, insener-tehniline projekteerimine
  • Muinsuskaitse eritingimuste koostamine
  • Uuring, mis toob kaasa mälestise muutmise, ning allveearheoloogiline uuring
  • Uuringu, konserveerimis-ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine

Mälestise liik

  • ajaloomälestised (hooned)
  • UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt
  • tööstusmälestised
  • ehitismälestised

 

Majandustegevusteate number EEO003151 tegevusala omanikujärelvalve

Üldehitusliku ehitamise omanikujärelvalve teostamine

Kehtivuse algus 03.02.2014

 

Majandustegevusteate number EEH006310 tegevusala ehitamine

Üldehituslik ehitamine

Kehtivuse algus 22.05.2012