Muinaismuistosuojelun toimintalupa numero E 662/2012

  • Muinaismuistoalan valvonnan suorittaminen muistomerkkikohteessa ja muinaismuistosuojelualueella
  • Muistomerkkikohteen ja UNESCOn maailmaperintöluetteloon merkityssä kohteessa sijaitsevan rakennuksen konservointi ja restaurointi
  • Muistomerkkikohteen ja UNESCOn maailmanperintöluetteloon merkityssä kohteessa sijaitsevan rakennuksen konservointi- ja restaurointisuunnitelman laatiminen, insinööritekninen suunnittelu
  • Muinaismuistosuojelun erikoisvaatimusten laatiminen
  • Tutkimus, joka aiheuttaa muistomerkkikohteen muuttamisen, sekä vedenalainen arkeologinen tutkimus
  • Tutkimus-, konservointi- ja restaurointitöiden toimintasuunnitelmien laatiminen

 

Muistomerkkikohteen laji

  • historialliset muistomerkkikohteet (rakennukset)
  • UNESCO:n maailmaperintöluettelon kohde
  • teollisuusmuistomerkit
  • rakennusmuistomerkit

 

Taloustoimintailmoitus numero EEO003151 toimiala omistajan valvonta

Omistajan valvonnan suorittaminen yleisrakennustoimintaan liittyvässä rakentamisessa

Voimassaolon alku

3.2.2014

 

Taloustoimintailmoitus numero EEH006310 toimiala rakentaminen

Yleisrakennustoimintaan liittyvä rakentaminen

Voimassaolon alku

22.5.2012